top of page

Tai Dang /biography

  © 2017 Tai Dang. All rights reserved

Tai Dang (Đặng Chương Tài ) sinh ra ở Việt Nam.  Tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật

California College of Arts, California USA

Tài hoạt động nghệ thuật trình diễn đặc biệt trên không gian bị bỏ hoang. Tại New York

Đặng Chương Tài nhận được nhiều khoản trợ cấp công cộng để khai triển dự án từ những

mảnh đất bị bỏ hoang naỳ .

Những tác phẩm này được trình bày ở Mỹ và Canada.  

Về nhiếp ảnh Đặng Chương Tài chia sẻ vẻ đẹp thiên nhiên và con người trên khắp thế giới

qua những tác phẩm của mình.

 

BFA cử nhân, Hội họa và Nhiếp ảnh, Cao đẳng Nghệ thuật California, Oakland, CA

 

TÀI TRỢ CỘNG ĐỒNG

2006 Tài trợ Rối (Tangle) cho Nghệ thuật trong không gian công cộng từ Hội đồng Văn hóa

Lower Manhattan với hào phóng hỗ trợ của Quỹ ngày 11 tháng 9.

2001 Học bổng của nghệ sĩ (Tác phẩm kỷ luật đa phương diện) từ Quỹ Nghệ thuật New York

2002 Bây giờ và sau đó, Bạn đặt tay lên  ( Now and then you put your hand over )

dự án Danspace ở nhà thờ St. Mark, NYC

1996 Học bổng của nghệ sĩ (biên đạo múa) từ Quỹ Nghệ thuật New York

1996  Màu đỏ có bao giờ được xanh  ( Have Red ever Green )

ở Bảo tàng Guggenheim do Mary Sharp Cronson sản xuất

với kinh phí lớn cho bộ truyện được cung cấp bởi Philip Morris Companies Inc.

1996 Màu đỏ có bao giờ được xanh Columbus OnSITE / NYC vận hành quỹ từ

Dancing in the Street với sự hỗ trợ lớn từ JoyceMerztz-Gilmore Foundation và

The Emma A. Sheafer Charitable Trust

1994 Mãi mãi ở đây, được hỗ trợ một phần từ Quỹ Angel Orensanz

1993 RE đã được hỗ trợ bởi Hiệp hội VietArts, Hội đồng Nghệ thuật Hạt Santa Clara,

Quỹ Cộng đồng Hạt Santa Clara, Hội đồng Nghệ thuật California và Ủy ban Nghệ thuật San Jose.

1993 Đưa ra khoản tiền Trợ cấp Đặc biệt Mặt trận phía Tây từ Quỹ Văn hoá Chữ thập Thành phố

Vancouver trong một phần của hội đồng Canada.

1993 Con bò rơi, Liên hệ: Thay đổi văn hoá, Chương trình quan điểm thay thế từ Bảo tàng

của Lịch sử Tự nhiên đã được tài trợ một phần bởi Chase Manhattan Bank, Citibank, và quà tặng

từ quỹ Samuel và May Rudin, Quỹ Henry Nias, Quỹ Vidda, và gia đình của Federick H. Leonhardt.

1992 Bạn ở đây đã được tài trợ bởi Bronx Council on the Arts.

1992 RE ở New York đã được hỗ trợ một phần bởi Trung tâm Nghệ thuật Châu Á Mỹ.

1991 Đến đây cùng xem tuyết rơi, đến khi Chúng ta được Chôn, đã được hỗ trợ một phần bởi một

khoản trợ cấp từ Hội đồng Nghệ thuật New York và Trung tâm nghệ thuật Mỹ Á.

1990 Sockey  CSC theater được hổ trợ bởi Trung tâm nghệ thuật Mỹ Á

1989 Tưởng nhớ đến V (Homage to V)  Thirteen Street theater

1989 Khi trời và đất đổi chổ (When Heaven and Earth change places)  ABC no RIO

© 2020 Tai Dang. All rights reserved
bottom of page